KONGREMİZ 660 KİŞİLİK KATILIMLA BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.

 

Kongre sunumlarına www.yogunbakim.org.tr Adresinden ulaşabilirsiniz.

 

 

 

Bilimsel Program

   23 Nisan 2014, Çarşamba
09.00 - 18.00
 Kayıt 
18.00 - 18.30
 Açılış Töreni
A
18.30 - 19.00
 Açılış Konferansı 
A
   Oturum Başkanı: Oya Kutlay
 ".... Su ..... Basınç" - Mois Bahar
 Mekanik Ventilasyon Epidemiyolojisi Çalışması - Arash Pirat
19.00 - 20.00
 Açılış Kokteyli
A
    24 Nisan 2014, Perşembe
08.30 - 09.00
 Konferans 
A
   Oturum Başkanı: Ercüment Yentür
 Sepsiste Son 20 Yıl - Figen Esen
09.00 - 10.30
 Panel-1: Kadaverik Organ Kaynakları
A
   Oturum Başkanları: Ali Günerli, Fuat Saner
 Beyin ölümü tanısı - Atilla Ramazanoğlu
 Beyin ölümündeki patofizyolojik değişiklikler - Pınar Zeyneloğlu
 Kalbi atmayan donör - Arash Pirat
09.00 - 10.30
 Panel-2: Yoğun Bakım İnfeksiyonlarında Yeni Gelişmeler
B
  Oturum Başkanları: Ali Reşat Moral, Sadık Kılıçturgay
 Ventilatör ilişkili pnömoni - Zuhal Karakurt
 Katater infeksiyonları - Aynur Akın
 İntraabdominal sepsis - Sadık Kılıçturgay
10.30 - 11.00
 Kahve Arası ve Poster Değerlendirme Turu (P-1 / P-54)
11.00 - 12.00
 Panel-3: Travma ve Hemorajik Şok
A
   Oturum Başkanları: Ülkü Aypar, Demet Aydın
 Kısıtlı sıvı resüsitasyonu ve permisif hipotansiyon - Simru Tuğrul
 En iyi resüsitasyon sıvısı hangisi? - Aygen Türkmen
11.00 - 12.00
 Panel-4: Farmakoloji Oturumu
B
   Oturum Başkanları: Yalım Dikmen, Jale Bengi Çelik
 Akılcı ilaç kullanımı - Mine Sibel Gürün
 İlaç ilişkili solid organ hasarı - Serdar Ekemen 
12.00 - 13.00
 Uydu Sempozyumu - I
A
   Yoğun Bakımda Kısa Etkili Beta Bloker kullanımı
   Oturum Başkanı: Figen Esen
   Yoğun Bakımda kalp hızı kontrolünün önemi - Alain Rudiger
   Kritik hastada Beta-blokaj - Andrea Morelli
   Olgu Paylaşımı - Figen Esen
13.00 - 14.00
 Öğle Yemeği
14.00 - 15.00
 Panel-5: Yoğun Bakımda Tıbbi Hatalar
A
   Oturum Başkanları: Hülya Ulusoy, İsmail Katı
 İlaç uygulama hataları - Nazım Doğan 
 Hataların önlenmesi - Melek Çivi
14.00 - 15.00
 Panel-6: Potansiyel Organ Donörü
B
   Oturum Başkanları: Murat Yılmaz, Fuat Saner
 Kalbin ve akciğerin korunması - Melike Cengiz
 Böbrek ve karaciğerin korunması - Ender Gedik
15.00 - 16.00
 Panel-7: Akut Böbrek Hasarı
A
   Oturum Başkanları: Ercüment Yentür, Mustafa Gönüllü
 Yeni tanımı (KDIGO) ve patofizyolojisi - İsmail Cinel
 Farmakolojik tedavisi ve önlenmesi - Lale Karabıyık
15.00 - 16.00
 Panel-8: Ameliyathaneden Yoğun Bakıma..
B
   Oturum Başkanları: Hüseyin Öz, Hasan Koçoğlu
 Akciğer koruma - Tuğhan Utku
 Böbrek koruma - Alper Yosunkaya
16.00 - 16.30
 Kahve Arası ve Poster Değerlendirme Turu (P-1 / P-54)
16.30 - 18.00
 Panel-9: ARDS 
A
   Oturum Başkanları: Oya Kutlay, Yalım Dikmen
 Patofizyolojideki yenilikler ve olası tedavi hedefleri - Nahit Çakar
 HFO'nun yeri - Yalım Dikmen
 Mekanik ventilasyonda spontan solunumun karanlık yüzü - Arash Pirat
18.00 - 18.30
 Konferans
A
   Oturum Başkanı: Mois Bahar
 Türk Yoğun Bakım Derneği Araştırma Ağı ve TYBD Dergisi - Figen Esen
    25 Nisan 2014, Cuma
08.00 - 09.00
 Sözlü Bildiri Oturumu I ( S-1 / S-8 arası bidiriler )
A
   Oturum Başkanları: Hüseyin Öz, Ali Günerli
08.00 - 09.00
 Sözlü Bildiri Oturumu II  ( S-9 / S-16 arası bildiriler )
B
   Oturum Başkanları: Ali Reşat Moral, Nahit Çakar
09.00 - 10.30
 Panel-10: KEPAN Oturumu: Yoğun Bakımda Nütrisyon 
A
  KEYPAD ile Olgu Tartışması
   Oturum Başkanları: Mehmet Uyar, Levent Döşemeci
   Konuşmacılar : Mehmet Uyar, Tuğhan Utku, Kubilay Demirağ, Levent Döşemeci
09.00 - 10.30
 Panel-11: Kanıta Dayalı Sepsis Tedavisi I
B
   Oturum Başkanları: Ercüment Yentür, Halis Akalın
 Sepsis tanısı - Hülya Sungurtekin
 Antibiyotik tedavisi - Ünase Büyükkoçak
 Odak kontrolü - Mehmet Turan İnal
10.30 - 11.00
 Kahve Arası ve Poster Değerlendirme Turu (P-55 / P-108)
11.00 - 12.00
 Panel-12: KPR Sonrası Hasta Yönetimi
A
   Oturum Başkanları: Atilla Ramazanoğlu, Özge Köner
 Hipotermi: Ne zaman ve nasıl? - Gülsen Korfalı
 Kardiyak arrest sonrası prognozun iyileştirilmesi - Oktay Demirkıran
11.00 - 12.00
 Panel-13: Yoğun Bakımda Organ Destek Sistemleri I
B
   Oturum Başkanları: Nahit Çakar, Simay Serin
 ECMO (Ekstrakorporeal membran oksijenasyonu) - Murat Gündüz
 ILA (Ekstrakorporeal CO2 eliminasyon sistemi) - Nermin Kelebek Girgin
12.00 - 13.00
 Uydu Sempozyumu-II
A
   Mekanik Ventilasyon-Dispne-Sedasyon
 

 Konuşmacı: Yalım Dikmen

13.00 - 14.00
 Öğle Yemeği
14.00 - 15.00
 Panel-14: Yoğun Bakımda Organ Destek Sistemleri II
A
   Oturum Başkanları: Kubilay Demirağ, Sezai Özkan
 Ventriküler asist device - Tahir Yağdı
 Karaciğer destek sistemleri - Evren Şentürk
14.00 - 15.00
 Panel-15: Yoğun Bakımda Kalp
B
   Oturum Başkanları: Türkan Toğal, Tayfun Adanır
 Kardiyojenik şok ve tedavisi - Necati Gökmen
 Sağ kalp yetmezliği ve tedavisi - Emre Çamcı
15.00 - 16.00
 Panel-16: Deliryum
A
   Oturum Başkanları: Mustafa Kemal Bayar, Şule Akın
 Deliryum kritik hastalığın başka bir yüzü müdür? - Figen Esen 
 Tedavisi - Hatice Yağmurdur
15.00 - 16.00
 Panel-17: Majör Cerrahide
B
   Oturum Başkanları: Tuğhan Utku, Dilek Memiş
 Hemodinamik monitörizasyon - Fevzi Toraman
 Sıvı tedavisi - Ahmet Dilek
16.00 - 16.30
 Kahve Arası ve Poster Değerlendirme Turu (P-55 / P-108)
16.30 - 18.30
 Yuvarlak Masa Oturumu: Türkiye'de Yoğun Bakım
A
   Tartışmacılar: Zekeriyya Alanoğlu, Zafer Çukurova, Yalım Dikmen, Figen Esen, Ali Günerli, Muhammet Güven, Ferda Kahveci, Hüseyin Öz, Recep Öztürk, Engin Uçar
 Geçmiş - Lütfi Telci
 Günümüz - Nahit Çakar
 Gelecek - Necmettin Ünal
    26 Nisan 2014, Cumartesi
08.30 - 09.00
 Konferans
A
   Oturum Başkanı: Şükran Şahin
 Paralel Dünya: O Esnada Başka Bir Yerde Anestezi ve Yoğun Bakım - Ercan Türeci
09.00 - 10.30
 Panel-18: Kanıta Dayalı Sepsis Tedavisi II
A
   Oturum Başkanları: Lütfi Telci, Uğur Koca
 Sıvı yönetimi - Ferda Kahveci
 İnotrop ve vazopresörler - Dilek Memiş
 Transfüzyon - Murat Yılmaz
09.00 - 10.30
 Panel-19: Yoğun Bakımda Sorunlu İnfeksiyonlar
B
   Oturum Başkanları: Levent Döşemeci, Gönül Ölmez Kavak
 Clostridium infeksiyonları - Nur Baykara 
 Fungal infeksiyonlar - Halis Akalın
 Çoklu dirençli Gram negatif bakteri infeksiyonları - Gökhan Aygün
10.30 - 11.00
 Kahve Arası ve Poster Değerlendirme Turu (P-109 / P-162)
11.00 - 12.00
 Panel-20: Renal Replasman Tedavisi
A
   Oturum Başkanları: Oktay Demirkıran, Seval İzdeş
 RRT' de zamanlama ve yöntem - Murat Sungur
 RRT'de renal iyileşme ve yöntem ilişkisi - Murat Sungur
11.00 - 12.00
 Panel-21: Yoğun Bakımda Sedasyon ve Analjezi
B
   Oturum Başkanları: Necati Gökmen, Selim Turhanoğlu
 Sedasyonu nasıl azaltabiliriz? - Sibel Temur
 Analjeziyi unutmayalım - Hülya Ulusoy
12.30 - 14.00
 Öğle Yemeği
14.00 - 15.00
 Panel-22: Ülkemizden Deneyimler
A
   Oturum Başkanları: Süleyman Ganidağlı, Aliye Esmaoğlu Çoruh
 Palyatif bakım - Ayla Kabalak
 Geçilmeyen Çanakkale hayat veriyor - Azem Ülkü
14.00 - 15.00 
 Panel-23: Nöroyoğun Bakım
B
   Oturum Başkanları: Gülsen Korfalı, Ali Aydın Altunkan
 Beyin ödemi - Mehmet Akif Topçuoğlu
 Nöroyoğun bakımda sedasyon farklı mıdır? - Özkan Akıncı 
15.00 - 16.00
 Panel-24: Koagülopati
A
   Oturum Başkanları: Ferda Kahveci, İsmail Cinel
 Karaciğer yetmezliği ve hemostaz - Fuat Saner
 Travmada koagülopatinin erken yönetimi - Ercüment Yentür
15.00 - 16.00
 Panel-25: Pediyatrik Hasta
B
   Oturum Başkanları: Melek Çivi, Agop Çıtak
 Sepsis yönetimi - Dinçer Yıldıztaş
 Renal replasman tedavisi - Demet Demirkol
16.00 - 16.30
 Kahve Arası ve Poster Değerlendirme Turu (P-109 / P-162) 
16.30 - 18.00
 Panel-26: Yoğun Bakımda USG 
A
   Oturum Başkanları: Necmettin Ünal, Pınar Zeyneloğlu
 Akciğer - Necmettin Ünal
 Kalp - Özcan Erdemli
 Batın - Artür Salmaslıoğlu
18.00 - 18.30
 Kapanış Oturumu
A
20.00 - 24.00
 Gala Yemeği
A

17. ULUSAL YOĞUN BAKIM KONGRESİ - ANTALYA

Ana Sayfa | Program | Bildiriler | Kayıt ve Konaklama | İletişim

Copyright ©2014 ZafeR. All rights reserved.